notion#plc

notion#plc - Real-time Software PLC with IEC 61131-3 Control

Środowisko PLC

Oprogramowanie czasu
rzeczywistego PLC (IEC 61131-3)

Tablet

Komputer przemysłowy oparty o ARM® CPU
 Komputer

Komputer przemysłowy oparty o x86 - CPU
 


Sieć przemysłowaUsługi PLC

linux.ARM

android.ARM

linux.x86

Klient HMI

Systemy wizualizacji

linux.ARM


android.ARM


linux.x86


Systemy ruchu dla CNC

Obsługa jednej lub wielu osi
z PLCopen motion POUs. W pełni
wspierający normę IEC 61131-3
rozszerzoną dla maszyn CNC
oraz robotów.


PLC-Rozszerzenia licencji
Legenda